Vilkår og betingelser

1. Generelle forhold

1.1 Disse generelle forhold gælder mellem HelloFresh Nordics ApS, telefonnummer: 92 45 29 77, Artillerivej 90 st., 2300 København S (”vi”, ”os” eller ”HelloFresh”) og kunden (”du”, ”dig” eller ”kunden”) vedrørende salg og levering af de produkter og ydelser, som HelloFresh (CVR-nr.: 4033 3371 - vær venligst opmærksom på, at dette IKKE er et telefonnummer) tilbyder. Disse generelle vilkår er senest opdateret og er gældende fra 1. april 2020. Der kan gælde særlige betingelser for visse produkter og ydelser, som i så fald supplerer disse generelle vilkår og betingelser (se punkt 3.2).

1.2 Du skal være kunde for at kunne bestille produkter og ydelser hos HelloFresh. Kunden skal være myndig og være i stand til at indgå aftaler. Personer under 18 år skal have deres forældres eller værges samtykke for at blive kunde ved HelloFresh.

1.3 Kundekontoen hos HelloFresh er personlig og de oplysninger, som du giver skal være korrekte. Du er ansvarlig for at opdatere dine oplysninger, hvis de ændrer sig. Du er ansvarlig for at opbevare dit kodeord til din kundekonto sikkert, og ikke dele det med en tredjepart eller andre uberettigede personer. Du er desuden ansvarlig for enhver uretmæssig brug af din kundekonto, for eksempel afgivne ordre, hvis dit kodeord er blevet brugt. Du er forpligtiget til straks at give HelloFresh skriftlig meddelelse, hvis du mister dit kodeord eller har mistanke om uretmæssig brug af din kundekonto.

1.4 Du kan kun oprette en kundekonto via Facebook eller Google, hvis du bruger dit rigtige fornavn og efternavn på henholdvis Facebook eller Google. Ved oprettelsen er du ansvarlig for at tilføje de kontaktoplysninger, som HelloFresh beder om, og som er nødvendige for at vi kan levere de bestilte produkter og ydelser.

1.5 HelloFresh forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af sådanne ændringer vil du få forudgående meddelelse herom, via den e-mailadresse, der er tilknyttet din kundekonto. Du anses som have accepteret ændringerne, hvis du ikke gør indsigelse inden for de to måneder fra den dato, hvor meddelelsen om ændringerne blev sendt i henhold til dette punkt. HelloFresh forbeholder sig retten til at opsige en kundekonto, hvis kunden ikke accepterer ændringerne. De senest opdaterede generelle vilkår og betingelser vil altid være tilgængelige på HelloFreshs hjemmeside.

2. Aftalen og ydelsen

2.1 HelloFreshs produkter og ydelser leveres til slutbrugere i Danmark. Produkterne og tjenesterne er ikke beregnet til videresalg og HelloFresh forbeholder sig retten til at afvise ordrer, som overstiger en husstands sædvanlige forbrug.

2.2 Oplysninger på HelloFreshs hjemmeside om produkter og ydelser er ikke bindende, før du og HelloFresh har indgået en aftale. Billeder og illustrationer af produkter og ydelser på HelloFreshs hjemmeside stemmer ikke altid overens med udseendet på de produkter og tjenester, som leveres til dig. HelloFresh forbeholder sig retten til at erstatte bestilte produkter med passende erstatningsprodukter ved levering. Dette vil for eksempel være tilfældet ved lagermangel, mangel på råvarer, eller hvis det er nødvendigt at erstatte det oprindelige produkt af andre årsager. HelloFresh sikrer altid, at erstatningsproduktet er en passende erstatning for de bestilte produkter, og at de ikke er af ringere kvalitet end og har samme egenskaber som de bestilte produkter. Vi sikrer også, at erstatningen ikke medfører væsentlige ændringer i det konkrete produkt.

2.3 En aftale mellem dig og HelloFresh opstår på følgende måde. Du afgiver og bekræfter en ordre med bindende virkning ved at udfylde HelloFreshs ordreformular. HelloFresh accepterer ordren med virkning ved at sende en bekræftelse via e-mail. En bindende aftale mellem dig og HelloFresh opstår efter HelloFresh har accepteret din ordre gennem email-bekræftelsen. HelloFresh forbeholder sig retten til at afvise en ordre uden at angive årsagen hertil.

3. Varighed og ophør

3.1 Aftalen mellem dig og HelloFresh er ikke tidsbegrænset og udgør en abonnementsordning. En aftale mellem dig og HelloFresh gælder således indtil videre.

3.2 I visse tilfælde kan en aftale mellem dig og HelloFresh vedrøre konkrete ydelser og produkter eller tilbud med en begrænset aftaleperiode eller med et forudbestemt antal leveringer. I såfald forlænges aftaleperioden ikke automatisk efter udløb af den angivne aftaleperiode, eller når den pågældende antal leveringer er foretaget.

3.3 En aftale mellem dig og HelloFresh, som gælder indtil videre, kan opsiges når som helst af dig gennem skriftlig meddelelse til HelloFresh. Hvis du har bestilt din måltidskasse med levering lørdag - tirsdag, skal du sætte dit abonnement på pause eller opsige det senest onsdag kl. 23.59 i en given kalenderuge for at annullere alle planlagte leveringer herefter. Hvis du derimod har valgt at få din måltidskasse leveret onsdag - fredag, skal du sætte dit abonnement på pause eller opsige det senest søndag kl. 23.59 ugen før din planlagte levering. HelloFresh kan give meddelelse om afvigelse fra denne regel i konkrete tilfælde. Det er ikke muligt at opsige aftalen før levering af første bestilling.

3.4 Ved opsigelse af en aftale mellem dig og HelloFresh, som gælder indtil videre, betaler HelloFresh eventuelle beløb, du har betalt, men hvor du ikke har fået leveret ordren.

4. Levering

4.1 HelloFresh leverer kun til adresser i Danmark og til de områder, som står skrevet på HelloFreshs hjemmeside. Levering sker på den adresse, som du har angivet som leveringsadresse. Hvis købet vedrører gavekort, sker leveringen til den e-mailadresse, som du har angivet i ordreprocessen.

4.2 Du har ansvaret for, at din leveringsadresse er korrekt. Hvis du ønsker at ændre din leveringsadresse og har bestilt din måltidskasse med levering lørdag - tirsdag, skal du gøre dette senest onsdag kl. 23.59 i en given kalenderuge. Hvis du derimod har valgt at få din måltidskasse leveret onsdag - fredag, skal du ændre leveringsadressen senest søndag kl. 23.59 ugen før din planlagte levering. HelloFresh kan give meddelelse om afvigelse fra dette i konkrete tilfælde.

4.3 Du er ansvarlig for, at en levering kan udføres på det aftalte leveringstidspunkt. En ordre anses som leveret når du, eller en anden person du har bemyndiget hertil i ordreprocessen, har modtaget ordren. For at sikre, at ordren modtages af dig eller en bemyndiget person, kan fragtmanden bede om at se legitimition og/eller ordrebekræftelse. Fragtmanden har ret til at afvise en overdragelse af en ordre, hvis det pågældende dokument ikke kan fremvises.

4.4 Hvis leveringen ikke kan foregå som ovenfor, kan HelloFresh opfylde din leveringsforpligtelse ved at levere ordren til en nabohusstand eller virksomhed, hvis du har givet tilladelse hertil. Nabohusstande- eller virksomheder er de steder, som er beliggende i samme bygning som leveringsadressen eller inden for gåafstand. Hvis leveringen sker til en nabohusstand- eller virksomhed, kan HelloFresh opfylde sin leveringsforpligtelse ved at stille ordren et sted på leveringsadressen, som du har anvist, og som er tilgængeligt for fragtmanden, for eksempel ved siden af eller uden for hoveddøren på leveringsadressen eller til tredjemand, i hvert tilfælde forudsat, at du har givet tilladelse hertil. HelloFresh er ikke ansvarlig for at bekræfte, om de leveringssteder, du har anvist, er egnede dertil.

4.5 Ved levering til et alternativt sted, overgår risikoen for tab og beskadigelse til dig. HelloFresh er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse, som opstår efter leveringstidspunktet.

4.6 Hvis leveringen ikke kan ske gennem ovenstående måder, har HelloFresh rettet til at opkræve den fulde værdi af ordren. Ordren vil ikke forsøges genleveret. Du er ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger som følge af forgæves forsøg på levering.

4.7 HelloFresh forbeholder sig retten til at annulere en levering, hvis du har angivet forkerte kunde og/eller leveringsoplysninger, eller i tilfælde af force majeure-lignende hændelser såsom naturkatastrofer, krig, politiske uroligheder, strejke, lockout, blokade eller andre omstændigheder uden for HelloFreshs kontrol. HelloFresh giver dig meddelelse så hurtigt, som det med rimelighed er muligt, hvis der foreligger en sådan undtagelse.

4.8 Du kan til hver en tid aflyse en levering ved at give skriftlig meddelelse til HelloFresh. Hvis du har bestilt din måltidskasse med levering lørdag - tirsdag, skal du aflyse din levering senest onsdag kl. 23.59 i en given kalenderuge for at annullere alle planlagte leveringer herefter. Hvis du derimod har valgt at få din måltidskasse leveret onsdag - fredag, skal du aflyse din levering senest søndag kl. 23.59 ugen før din planlagte levering. Afvigelser fra denne regel kan meddeles fra HelloFresh i konkrete tilfælde.

5. Klager

5.1 Retten til at indgive klager indtræder, når et produkt eller en ydelse leveret af HelloFresh er mangelfuld eller ikke opfylder kvalitetskravene eller i øvrigt ikke kan spises eller bruges. Hvis du ønsker at indgive en klage, skal meddelelse til HelloFresh gives inden for rimelig tid, for at HelloFresh bedst kan følge op på situationen.

5.2 HelloFresh undersøger hver eneste klage, vi modtager, og erstatter godkendte krav med produktværdien inden for rimelig tid. HelloFresh kan også afhjælpe manglen eller levere et nyt produkt inden for rimelig tid, hvis afhjælpning eller levering ikke medfører urimelige omkostninger for HelloFresh.

6. Returpolitik

6.1 HelloFreshs produkter og ydelser består primært af fødevarer, som ikke er omfattet af fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven. Du kan finde flere oplysninger om fortrydelsesret på Forbrugerombudsmandens hjemmeside for forbrugere.

6.2 For såvidt angår produkter og ydelser, som ikke er fødevarer, og som er omfattet af fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, som for eksempel gavekort, kan du fortryde aftalen uden at oplyse årsagen hertil inden for 14 dage fra det tidspunkt hvor du, eller en bemyndiget tredjepart, som ikke er fragtmanden, får fysisk rådighed over produktet eller ydelsen. Fortrydelsen gælder kun hvis produktet eller ydelsen i det væsentlige fremtræder i uændret stand, og hvis forseglingen ikke er brudt.

6.3 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret i forbindelse med gavekort eller andre produkter og ydelser, som er omfattet af fortrydelsesretten, skal du sende en utvetydig meddelelse herom til HelloFresh til HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr.: 4033 3371, Artillerivej 90, 2300 København S, eller pr. mail til hej@hellofresh.dk eller via HelloFreshs app eller per telefon på 92 45 29 77). For at din meddelelse om fortrydelse af aftalen anses for at være givet rettidigt, skal du sende meddelelsen, inden fortrydelsesretten udløber.

6.4 Hvis du rettidigt opsiger aftalen ved udøvelse af din fortrydelsesret for gavekort og/eller andre ydelser indbefattet af fortrydelsesretten, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det pågældende køb, herunder leveringsomkostninger (dog med undtagelse af eventuelle yderligere leveringsomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end vores billigste standardlevering). Tilbagebetalingen sker uden unødigt ophold, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra og med den dag, vi blev underrettet om din beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetalingen bruger samme betalingsform, som du brugte til det oprindelige køb, med mindre vi udtrykkeligt har aftalt andet. Tilbagebetalingen vil under ingen omstændigheder resultere i omkostninger for dig. Vi iværksætter tilbagebetalingen, så snart vi har modtaget den artikel, som du har udøvet din fortrydelsesret over, eller dokumentation for, at du har tilbageleveret artiklen, alt efter hvad der sker først.

6.5 Hvis du opsiger aftalen ved at udøve fortrydelsesretten skal du, uden unødigt ophold, tilbagelevere de leverede produkter eller ydelser, som er omfattet af fortrydelsesretten, bortset fra gavekort, til HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr.: 4033 3371, Artillerivej 90, 2300 København S, senest 14 dager efter den dag, du meddelede os om din beslutning om at afslutte aftalen. Du skal betale alle nødvendige omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af produkterne/ydelserne. Du hæfter dog kun for eventuel værdiforringelse af produkterne og ydelserne, hvis produkterne/ydelserne er behandlet eller håndteret på en måde, der ikke er nødvendig for at opretholde produkterne eller ydelsernes art, egenskaber, og den måde, de fungerer på.

7. Priser og betaling

7.1 Prisen for de bestilte produkter og ydelser er den pris, som gælder på datoen for din ordre eller for din seneste ændring af din ordre, med forbehold for eventuelle tastefejl eller andre fejl i prisoplysningerne på HelloFreshs website. Alle priser er inklusive moms og, medmindre andet er anført, forsendelsesomkostninger.

7.2 Du kan benytte direkte betaling, kort eller de andre betalingsformer, der fremgår af HelloFreshs website. Du er ansvarlig for, at dine betalingsoplysninger er korrekte, så længe aftalen mellem dig og HelloFresh er i kraft. HelloFresh skal straks orienteres om ændring af betalingsoplysningerne.

7.3 Når du og HelloFresh har indgået en aftale, trækker vi beløbet for den første levering direkte fra den konto eller det kort, som du har registreret. For efterfølgende leveringer krediteres du på løbende basis inden for kontraktperioden. Betalingen kan starte op til 7 dage før levering, med mindre du har sat dit abonnement på pause, annulleret en ordre eller opsagt det kontraktlige forhold. Vi kan trække varierende beløb på grund af rabatter og kampagner. Af tekniske årsager kan det tage et par dage, før beløbet trækkes på din konto eller dit kort. Du er ansvarlig for, at der er dækning på kontoen eller kortet, som du har angivet, så længe aftalen mellem dig og HelloFresh er i kraft.

7.4 Hvis betalingen fra din bank eller et andet kreditinstitut ikke kan gennemføres af årsager som kan tilskrives dig, er du forpligtet til at give HelloFresh tilstrækkelig sikring for betalingen eller afhjælpe årsagen til den manglende betaling, således at vi kan opkræve det udestående beløb med tillæg af eventuelle bankgebyrer afholdt af HelloFresh og et administrationsgebyr svarende til EUR 3 (ved brug af den gældende valutakurs på det tidspunkt, hvor administrationsgebyret trækkes).

7.5 Hvis du har gæld, vil HelloFresh opkræve det udestående beløb fra dig. Hvis du ikke betaler det udestående beløb efter at have modtaget meddelelse om din gæld og det udestående beløb, vil HelloFresh overdrage sagen til en inkassovirksomhed, når der er forløbet ti dage fra datoen for meddelelsen.

7.6 Point eller kreditter, som du har optjent igennem "Inviter-en-ven-kampagner", fratrækkes automatisk prisen på din næste levering. Hvis den opsparede kreditsaldo overstiger prisen på din næste levering, fratrækkes den resterende kreditsaldo de efterfølgende leveringer, indtil kreditsaldoen er opbrugt. Ubenyttede kreditter udløber efter to år.

7.7 Du kan offentliggøre din personlige rabat-/hvervningskode på dit eget website eller på din egen blog, Facebook- eller Twitterprofil. Koden deaktiveres automatisk, når den er brugt 10 gange. Det er ikke tilladt at offentliggøre personlige koder på kommercielle websites eller tredjemandswebsites, fx rabatwebsites, erhvervsblogs eller -fora. Hvis din personlige kode deles på et kommercielt website eller et tredjemandswebsite, deaktiveres koden, og eventuelle eksisterende kreditter annulleres.

7.8 Hvis der ikke er aftalt særskilte vilkår for rabatter, gælder følgende for indløsning af rabatkoder:

(i)rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampagner,

(ii)rabatter gælder kun for nye kunder,

(iii)efterfølgende kreditering af rabatter er ikke muligt

(iv)rabatter kan ikke kombineres med eventuelle kreditter

(v)gratis tilbud og introduktionstilbud gælder udelukkende én gang per husholdning

8 Fødevarer og ansvar

8.1 HelloFreshs produkter og ydelser er ikke tilpasset konkrete kundebehov, som fx kødfri, fri for svinekød eller hensyn til allergier eller overfølsomhed. Der kan af og til være nødder og andre allergener i HelloFreshs produkter og ydelser.

8.2 Før brug er du forpligtet til grundigt at læse og følge de instrukser og advarsler, som fremgår af produkterne og ydelserne, og til at læse produkternes og ydelsernes ingrediensliste, så du kan udskifte de ingredienser, som ikke opfylder dine eller andre personers individuelle behov.

8.3 Du er ansvarlig for at opbevare og tilberede råvarer og fødevarer forsvarligt. Du finder flere oplysninger om fødevarehåndtering og fødevarehygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

9. Behandling af personoplysninger

9.1 Vores behandling af de personoplysninger, du som kunde oplyser, når du køber vores produkter og ydelser, er underlagt den nye databeskyttelsesforordning (2016/679), som trådte i kraft 25. maj 2018. De nye regler giver dig desuden visse rettigheder, som du kan udøve i forbindelse med vores behandling af oplysningerne.

9.2 Som kunde kan du give oplysninger om dig selv i forskellige situationer, for eksempel:
- ved køb af produkter eller tjenester fra HelloFresh,
- ved klage over produkter eller tjenester,
- ved kontakt med vores kundeservice,
- når du deltager i konkurrencer eller andre begivenheder,
- gennem vores kundeklub,
- når du bruger hjemmesiden eller interagerer med os via Mine Sider eller på Sociale Medier, og
- når vi opfylder vores juridiske forpligtelser.

9.3 Det er vigtigt for os, at du som kunde har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en korrekt og gennemsigtig måde. Du finder flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik ved at klikke her eller kontakte os via e-mail på hej@hellofresh.dk.

10 Markedsføring

10.1 Når du opretter dig som kunde hos HelloFresh, accepterer du modtagelsen af annoncer, oplysninger og tilbud vedrørende lignende produkter og ydelser pr. e-mail og sms.

10.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at bruge den enkle afmeldingsfunktion i e-mailen og/eller sms'en fra HelloFresh. Du kan også tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte HelloFresh pr. telefon på 92 45 29 77 pr. e-mail på hej@hellofresh.dk, eller via brev til HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr.: 4033 3371, Artillerivej 90, 2300 København S, eller via hjemmesiden på https://www.hellofresh.dk/account-settings/account-info.

11 Tvister

11.1 Hvis du og HelloFresh bliver uenige, bør vi først forsøge at løse tvisten igennem en aftale. Du kan dog vælge at indgive en klage online til Forbrugerklagenævnet, som afgør tvister mellem forbrugere og virksomheder, mod betaling af et klagegebyr på DKK 400 eller til EU-Kommissionens onlinetvisteløsningsplatform. HelloFresh følger altid Forbrugerklagenævnets anbefalinger, og vi anbefaler at benytte denne klagemulighed og indhente Forbrugerklagenævnets vurdering, før en tvist bringes for en domstol.

12 Gældende ret

12.1 Aftaler mellem dig og HelloFresh er underlagt dansk ret.