Vilkår og betingelser

1. Generelle forhold
1.1 Disse vilkår og betingelser gælder mellem HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr. 4033 3371, Artillerivej 90 st., 2300 København S (”vi”, ”os” eller ”HelloFresh”) og kunden (”du”, ”dig” eller ”kunden”) vedrørende salg og levering af de produkter og ydelser (inklusive gavekort, dvs. alle typer gavekort, værdibeviser og/eller rabatkoder, som kan anvendeds ved køb af produkter eller tjenester fra HelloFresh), som HelloFresh tilbyder. Disse generelle vilkår er senest opdateret og er gældende fra 1. december 2022. Særlige betingelser for visse produkter og ydelser kan være gældende og gælder i så fald i tillæg til generelle vilkår og betingelser.

1.2 Du skal være kunde for at kunne bestille produkter og ydelser hos HelloFresh. For at bestille tillægsprodukter fra HelloFresh, er du forpligtet til at bestille en måltidskasse samtidig. Enhver der er myndig og ret til at indgå aftaler, kan blive kunde hos HelloFresh. Personer under 18 år skal have deres forældres eller værges samtykke for at blive kunde hos HelloFresh.

1.3 Kundekontoen hos HelloFresh er personlig og de oplysninger, som du giver hertil, skal være korrekte. Du er ansvarlig for (i) at opdatere dine oplysninger, hvis de ændrer sig, (ii) holde dit kodeord til din kundekonto sikker og ikke dele det med en tredjepart eller andre uberettigede personer, og (iii) enhver uretmæssig brug af din kundekonto, for eksempel afgivne ordre fra din kundekonto, hvis dit kodeord er blevet brugt. Tab af adgangskode eller mistanke om uretmæssig brug af din kundekonto skal straks rapporteres skriftligt til HelloFresh.

1.4 Du kan kun oprette en kundekonto via Facebook eller Google, hvis du bruger dit rigtige fornavn og efternavn på henholdsvis Facebook eller Google. Ved oprettelse af kundekonto er du ansvarlig for at tilføje de kontaktoplysninger, som HelloFresh beder om, og som er nødvendige for at vi kan levere de bestilte produkter og ydelser.

1.5 HelloFresh forbeholder sig retten til at ændre disse generelle vilkår og betingelser, herunder retten til at justere priser i henhold til pkt. 7.1 i disse vilkår og betingelser. I tilfælde af væsentlige ændringer vil du få forudgående meddelelse herom, via den e-mailadresse, der er tilknyttet din kundekonto. Du anses for at have accepteret ændringerne, hvis ikke du gør indsigelse senest 30 dage fra den dato, hvor meddelelsen om ændringerne blev sendt i henhold til dette punkt. HelloFresh forbeholder sig retten til at opsige en kundekonto, hvis kunden ikke accepterer ændringerne. De senest opdaterede generelle vilkår og betingelser vil altid være tilgængelige på HelloFreshs hjemmeside.
2. Aftalen og ydelsen
2.1 HelloFreshs produkter og ydelser leveres til slutbrugere i Danmark. Produkterne og tjenesterne er ikke beregnet til videresalg og HelloFresh forbeholder sig retten til at afvise ordrer, som overstiger en husstands sædvanlige forbrug.

2.2 Oplysninger på HelloFreshs hjemmeside om produkter og ydelser er ikke bindende, før du og HelloFresh har indgået en aftale. Billeder og illustrationer af produkter og ydelser på HelloFreshs hjemmeside stemmer ikke altid overens med udseendet på de produkter og tjenester, som leveres til dig. HelloFresh forbeholder sig retten til at erstatte bestilte produkter med passende erstatningsprodukter ved levering. Dette vil for eksempel være tilfældet ved lagermangel, mangel på råvarer, eller hvis det er nødvendigt at erstatte det oprindelige produkt af andre årsager.

2.3 En aftale mellem dig og HelloFresh opstår på følgende måde. Du afgiver og bekræfter en ordre med bindende virkning ved at udfylde HelloFreshs ordreformular. HelloFresh accepterer ordren med bindende virkning ved at sende en bekræftelse via e-mail. En bindende aftale mellem dig og HelloFresh opstår således først, når HelloFresh har accepteret din ordre igennem en email-bekræftelse. HelloFresh forbeholder sig retten til at afvise en ordre uden at angive årsagen hertil.
3. Varighed og ophør
3.1 Aftalen mellem dig og HelloFresh er ikke tidsbegrænset og udgør en abonnementsordning. En aftale mellem dig og HelloFresh gælder således indtil videre.

3.2 I visse tilfælde kan en aftale mellem dig og HelloFresh vedrøre konkrete ydelser og produkter eller tilbud med en begrænset aftaleperiode eller med et forudbestemt antal leveringer (f.eks. ved køb af tillægsprodukter fra det udvidede produktsortiment, hvis ikke det er valgt, at sådanne yderligere produkter skal fungere som et løbende abonnement). I så fald forlænges aftaleperioden ikke automatisk efter udløb af den angivne aftaleperiode, eller når det pågældende antal leveringer er foretaget.

3.3 En aftale mellem dig og HelloFresh, som gælder indtil videre, kan pauses eller opsiges når som helst af dig gennem meddelelse til HelloFresh. Afhængigt af hvornår du har valgt at modtage dine måltidskasser, skal du sætte på pause eller opsige dit abonnement indenfor en bestemt frist, hvis du ikke ønsker at modtage leverancer i den efterfølgende leveringsperiode: A) Ved opsigelse af abonnementet inden første levering, skal du kontakte vores kundeservice team på +45 92 45 29 77 for at få hjælp til afmeldelsen af første måltidskasse (undtagen ved køb ved brug af en HelloShare-kode, hvor afmeldelsen sker automatisk så længe opsigelse sker inden for de i B-D angivne frister). Ved alle efterfølgende leveringer gælder: B) Hvis du har bestilt din måltidskasse med levering lørdag - søndag, skal du sætte dit abonnement på pause eller opsige det senest kl. 23.59 den tirsdag, inden hvor din måltidskasse ellers skulle have været leveret C) Hvis du har bestilt din måltidskasse med levering mandag - tirsdag, skal du sætte dit abonnement på pause eller opsige det senest kl. 23.59 den onsdag, som falder før den mandag - tirsdag, hvor din måltidskasse ellers skulle have været leveret D) Hvis du har bestilt din måltidskasse med levering onsdag - torsdag, skal du sætte dit abonnement på pause eller opsige det senest kl. 23.59 den søndag, som falder før den onsdag - torsdag, hvor din måltidskasse ellers skulle have været leveret. I tilfælde af pause eller opsigelse af dit abonnement efter ovenstående frister, vil planlagt levering i den efterfølgende leveringsperiode dog finde sted og skal betales for.Ved annulleringer og ændringer vedrørende ekstravarer udover måltidskassen gælder samme frister som nævnt ovenfor.

3.4 Ved opsigelse af en aftale mellem dig og HelloFresh, som gælder indtil videre, refunderer HelloFresh eventuelle beløb, du har betalt, men hvor du ikke har fået leveret ordren, forudsat at leveringen annulleres inden for de frister, der er angivet i pkt. 3.3 ovenfor.
4. Levering
4.1 HelloFresh leverer kun til adresser i Danmark og til de områder, som står skrevet på HelloFreshs hjemmeside. Levering sker på den adresse, som du har angivet som leveringsadresse. Hvis købet vedrører gavekort, sker leveringen til den e-mailadresse, som du har angivet i ordreprocessen (i nogle tilfælde kan levering også ske via almindelig post).

4.2 Du har ansvaret for, at din leveringsadresse er korrekt. Hvis du ønsker at ændre din leveringsadresse og har bestilt din måltidskasse med levering lørdag - søndag, skal du gøre dette senest tirsdag kl. 23.59 i en given kalenderuge. Hvis du ønsker at ændre din leveringsadresse og har bestilt din måltidskasse med levering mandag - tirsdag, skal du gøre dette senest onsdag kl. 23.59 ugen før din planlagte levering. Hvis du derimod har valgt at få din måltidskasse leveret onsdag - torsdag, skal du ændre leveringsadressen senest søndag kl. 23.59 ugen før din planlagte levering. HelloFresh kan i konkrete tilfælde give meddelelse om afvigelse herfra.

4.3 Du er ansvarlig for, at en levering kan udføres på det aftalte leveringstidspunkt. En ordre anses for leveret når du, eller en anden person du har bemyndiget hertil i ordreprocessen, har modtaget ordren. For at sikre, at ordren modtages af dig eller en bemyndiget person, kan fragtmanden bede om at se legitimation og/eller ordrebekræftelse. Fragtmanden har ret til at afvise en overdragelse af en ordre, hvis det pågældende dokument ikke kan fremvises.

4.4 Hvis leveringen ikke kan udføres som anført ovenfor, kan HelloFresh opfylde sin leveringsforpligtelse ved at levere ordren til en nabohusstand eller virksomhed, hvis du har givet tilladelse hertil. Nabohusstande- eller virksomheder skal forstås som de steder, som er beliggende i samme bygning som leveringsadressen eller inden for gåafstand. HelloFresh er ikke ansvarlig for at bekræfte, om de leveringssteder, du har anvist, er egnede dertil. Sker levering til en nabohusstand, virksomhed eller andetsteds, vil du blive informeret herom skriftligt.

4.5 Hvis leveringen af en ordre ikke kan udføres til en nabohusstand- eller virksomhed, kan HelloFresh opfylde sin leveringsforpligtelse ved at stille ordren på et af dig angivet sted på den leveringsadresse, som du har anvist, og som er tilgængeligt for fragtmanden, for eksempel ved siden af eller uden for hoveddøren på leveringsadressen eller til tredjemand, i hvert tilfælde forudsat, at du har givet tilladelse hertil. HelloFresh er ikke ansvarlig for at kontrollere egnetheden af et leveringssted, som du har anført.

4.6 Ved levering til et sted angivet af dig, en tredjepart eller en nabohusstand eller virksomhed, overgår risikoen for tab og beskadigelse til dig. HelloFresh er ikke ansvarlig for tab eller skader, som opstår efter leveringstidspunktet.

4.7 Hvis leveringen ikke kan ske gennem ovenstående måder, har HelloFresh ret til at opkræve den fulde værdi af ordren. Ordren vil ikke forsøges genleveret. Du er ansvarlig for eventuelle yderligere omkostninger som følge af forgæves forsøg på levering.

4.8 HelloFresh forbeholder sig retten til at annullere en levering, hvis du har angivet forkerte eller mangelfulde kunde og/eller leveringsoplysninger, eller i tilfælde af force majeure-lignende hændelser såsom naturkatastrofer, krig, politiske uroligheder, strejke, lockout, blokade eller andre forhindrer for aftalemæssig levering, ulykkeshændelser, trafikforstyrrelser, dårlige vejrforhold eller andre omstændigheder uden for HelloFreshs kontrol. HelloFresh giver dig meddelelse hurtigst muligt, hvis et sådant ekstraordinært tilfælde foreligger.

4.9 Du kan til hver en tid aflyse en levering eller opsige dit abonnement ved at give skriftlig meddelelse til HelloFresh i overensstemmelse med pkt. 3.3 ovenfor.
5. Reklamation
5.1 Reklamationsretten indtræder, når et produkt eller en ydelse leveret af HelloFresh er mangelfuldt eller ikke opfylder kvalitetskravene eller i øvrigt ikke kan spises eller bruges. Hvis du ønsker at reklamere over for HelloFresh, skal skriftligt meddelelse herom gives til HelloFresh inden for rimelig tid, for at HelloFresh på bedste vis kan følge op på situationen.

5.2 HelloFresh undersøger hver eneste modtaget reklamation, og erstatter godkendte reklamationer med produktværdien inden for rimelig tid. HelloFresh kan også afhjælpe en mangel eller levere et nyt produkt, hvis dette ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger for HelloFresh.
6. Returpolitik
6.1 HelloFreshs produkter og ydelser består primært af fødevarer, som ikke er omfattet af fortrydelsesretten efter forbrugeraftaleloven. Du kan finde flere oplysninger om fortrydelsesret på Forbrugerombudsmandens hjemmeside for forbrugere.

6.2 For så vidt angår produkter og ydelser, som ikke er fødevarer, og som er omfattet af fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, som for eksempel gavekort, kan du fortryde aftalen uden at oplyse årsagen hertil inden for 14 dage fra det tidspunkt hvor du, eller en bemyndiget tredjepart, som ikke er fragtmanden, får fysisk rådighed over produktet eller ydelsen. Fortrydelsen gælder kun hvis produktet eller ydelsen i det væsentlige fremtræder i uændret stand, og hvis forseglingen ikke er brudt.

6.3 Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret i forbindelse med gavekort eller andre produkter og ydelser, som er omfattet af fortrydelsesretten, skal du sende en utvetydig meddelelse herom til HelloFresh til HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr.: 4033 3371, Artillerivej 90, 2300 København S, eller via HelloFreshs app eller per telefon på 92 45 29 77). For at din meddelelse om fortrydelse af aftalen anses for at være givet rettidigt, skal du sende meddelelsen inden fortrydelsesretten udløber.

6.4 Hvis du rettidigt opsiger aftalen ved udøvelse af din fortrydelsesret for gavekort og/eller andre ydelser omfattet af fortrydelsesretten, tilbagebetaler vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig vedrørende det pågældende køb, herunder leveringsomkostninger (dog med undtagelse af eventuelle yderligere leveringsomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end vores billigste standardlevering). Tilbagebetalingen sker uden unødigt ophold, og under alle omstændigheder senest 14 dage fra og med den dag, vi blev underrettet om din beslutning om at fortryde aftalen. Tilbagebetalingen sker ved brug af samme betalingsform, som du brugte til det oprindelige køb, medmindre vi udtrykkeligt har aftalt andet. Tilbagebetalingen vil under ingen omstændigheder resultere i omkostninger for dig. Vi forbeholder os retten til, uden yderligere meddelelse, at afvente med tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen tilbage fra dig, eller indtil du har fremlagt fyldestgørende dokumentation for, at du har returneret varen, alt efter hvad der indtræffer først.

6.5 Ved udøvelse af fortrydelsesretten, skal du, uden unødigt ophold, tilbagelevere de leverede produkter eller ydelser, som er omfattet af fortrydelsesretten, bortset fra gavekort, til HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr.: 4033 3371, Artillerivej 90, 2300 København S, senest 14 dage efter den dag, du meddelte os din beslutning om at fortryde aftalen. Du skal betale alle nødvendige omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af produkterne/ydelserne. Du hæfter dog kun for eventuel værdiforringelse af produkterne og ydelserne, hvis produkterne/ydelserne er behandlet eller håndteret på en måde, der ikke er nødvendig for at opretholde produkterne eller ydelsernes art, egenskaber, og den måde, de fungerer på.
7. Priser og betaling
7.1 Prisen for de bestilte produkter og ydelser er den pris, som gælder på datoen for din ordre eller for din seneste ændring af din ordre, med forbehold for eventuelle tastefejl eller andre fejl i prisoplysningerne på HelloFreshs website. Alle priser er inklusive moms og, medmindre andet er anført, forsendelsesomkostninger. HelloFresh forbeholder sig retten til at regulere sine priser, herunder priser for abonnementstjenester, der løber på ubestemt tid, samt forsendelsesomkostninger. En prisregulering vil blive meddelt berørte kunder via den e-mail, der er anført i deres kundekonto. Prisreguleringen træder i kraft 30 dage efter at prisreguleringsmeddelelsen er sendt. Kunder, der ikke ønsker at acceptere prisreguleringen, har ret til at opsige aftalen med HelloFresh i henhold til punkt 3.3 ovenfor.

7.2 Du kan benytte direkte betaling, kort eller de andre betalingsformer, der fremgår af HelloFreshs website. Du er ansvarlig for, at dine betalingsoplysninger er korrekte, så længe aftalen mellem dig og HelloFresh er i kraft. HelloFresh skal straks orienteres om ændring af betalingsoplysningerne.

7.3 Når du og HelloFresh har indgået en aftale, trækker vi beløbet for den første levering direkte fra den konto eller det kort, som du har registreret. For efterfølgende leveringer vil du blive opkrævet løbende i aftaleperioden. Betaling kan opkræves op til 7 dage før levering, medmindre du har sat dit abonnement på pause, annulleret en ordre eller opsagt aftalen med HelloFresh. Vi kan trække varierende beløb på grund af rabatter og kampagner. Af tekniske årsager kan det tage et par dage, før beløbet trækkes på din konto eller dit kort. Du er ansvarlig for, at der er dækning på kontoen eller kortet, som du har angivet, så længe aftalen mellem dig og HelloFresh er i kraft.

7.4 Hvis betalingen fra din bank eller et andet kreditinstitut ikke kan gennemføres af årsager som kan tilskrives dig, er du forpligtet til at give HelloFresh tilstrækkelig sikkerhed for betalingen eller afhjælpe årsagen til den manglende betaling, således at vi kan opkræve det udestående beløb med tillæg af eventuelle bankgebyrer afholdt af HelloFresh og et administrationsgebyr svarende til EUR 3 (ved brug af den gældende valutakurs på det tidspunkt, hvor administrationsgebyret trækkes).

7.5 Hvis du ikke betaler udestående beløb til HelloFresh efter at have modtaget betalingspåmindelse herom, vil HelloFresh overdrage sagen til inddrivelse ved inkasso.

7.6 Point eller kredit, der er optjent gennem "henvis en ven-kampagner", er underlagt de vilkår og betingelser, der gælder for sådanne kampagner på det givne tidspunkt. Disse kan findes her. Bemærk! Hvis din konto lukkes, udløber eller slettes (også i tilfælde af en såkaldt “anmodning om at blive glemt”), forsvinder eventuelle point eller eventuel kredit på din konto også.

7.7 Hvis der ikke er aftalt særskilte vilkår for rabatter, gælder følgende for indløsning af rabatkoder:

(i) rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampagner,

(ii) rabatter gælder kun for nye kunder,

(iii) efterfølgende kreditering af rabatter er ikke muligt

(iv) rabatter kan ikke kombineres med eventuelle kreditter, og

(v) gratis tilbud og introduktionstilbud gælder udelukkende én gang per husstand.

7.8 Følgende gælder også for gavekort:

(i) salg finder sted på betalingstidspunktet, og ved at indløse gavekortet anses disse vilkår og betingelser for at være blevet accepteret (uanset om salget er foretaget direkte af HelloFresh eller gennem en autoriseret HelloFresh-forhandler/autoriseret anden platform);
(ii) gavekort kan kun bruges gennem vores hjemmeside, kun én gang og må ikke kopieres, distribueres eller offentliggøres eller videresælges uden HelloFresh's forudgående samtykke,
(iii) gavekortene kan være begrænset til bestemte produkter eller tjenester og er ikke gyldige som betaling for premiumprodukter- og kampagner, medmindre andet er angivet, og
(v) hvis HelloFresh har mistanke om nogen form for bedrageri eller lignende vedrørende gavekort, kan disse blive deaktiveret.
8 Fødevarer og ansvar
8.1 HelloFreshs produkter og ydelser er ikke tilpasset konkrete kundebehov, som fx kød fri, fri for svinekød eller hensyn til allergier eller overfølsomhed. Der kan af og til være nødder og andre allergener i HelloFreshs produkter og ydelser.

8.2 Før brug er du forpligtet til grundigt at læse og følge de instrukser og advarsler, som fremgår af produkterne og ydelserne, og til at læse produkternes og ydelsernes ingrediensliste, så du kan udskifte de ingredienser, som ikke opfylder dine eller andre personers individuelle behov.

8.3 Du er ansvarlig for at opbevare og tilberede råvarer og fødevarer forsvarligt. Du finder flere oplysninger om fødevarehåndtering og fødevarehygiejne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
9. Behandling af personoplysninger
9.1 Vores behandling af de personoplysninger, du som kunde oplyser, når du køber vores produkter og ydelser, er underlagt databeskyttelsesforordningen (2016/679), som trådte i kraft 25. maj 2018. Reglerne giver dig visse rettigheder, som du kan udøve i forbindelse med vores behandling af personoplysningerne.

9.2 Som kunde kan du give oplysninger om dig selv i forskellige situationer, for eksempel:
- ved køb af produkter eller tjenester fra HelloFresh,
- ved klage over produkter eller tjenester,
- ved kontakt med vores kundeservice,
- når du deltager i konkurrencer eller andre begivenheder,
- gennem vores kundeklub,
- når du bruger hjemmesiden eller interagerer med os via Mine Sider eller på Sociale Medier, og
- når vi opfylder vores juridiske forpligtelser.

9.3 Det er vigtigt for os, at du som kunde har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en korrekt og gennemsigtig måde. Du finder flere oplysninger om vores behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik ved at klikke her eller kontakte os viawww.hellofresh.dk/contact-us.
10 Markedsføring
10.1 Når du opretter dig som kunde hos HelloFresh, accepterer du samtidig at modtage markedsføringsmateriale, information og tilbud om nye produkter og tjenester. HelloFresh sender markedsføringsmateriale til kunder, der ikke eksplicit har modsat sig at modtage markedsføringsmateriale. Hvis du som kunde ikke har sagt nej til at modtage markedsføringsmateriale, sender HelloFresh dig information og tilbud vedrørende nye produkter og services fra både HelloFresh og vores samarbejdspartnere. Det kan være via e-mail, sms, brev, telefonisk eller gennem andre lignende kommunikationsmidler.

10.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at bruge den enkle afmeldingsfunktion i e-mailen og/eller sms'en fra HelloFresh. Du kan også tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte HelloFresh pr. telefon på 92 45 29 77, på www.hellofresh.dk/contact-us, eller via brev til HelloFresh Nordics ApS, CVR-nr.: 4033 3371, Artillerivej 90, 2300 København S, eller via hjemmesiden på https://www.hellofresh.dk/account-settings/account-info. Du kan også logge ind på Mine sider og ændre dine kommunikationsindstillinger der.
11 Tvister
11.1 Hvis du og HelloFresh bliver uenige, skal tvisten i første omgang forsøges løst i fællesskab. Du kan dog altid vælge at indgive en klage online til Forbrugerklagenævnet, som afgør tvister mellem forbrugere og virksomheder, mod betaling af et klagegebyr eller til EU-Kommissionens onlinetvisteløsningsplatform. HelloFresh følger altid Forbrugerklagenævnets anbefalinger, og vi anbefaler at benytte denne klagemulighed og indhente Forbrugerklagenævnets vurdering, før en tvist bringes for en domstol.
12 Gældende ret
12.1 Aftaler mellem dig og HelloFresh er underlagt dansk ret.