Privatlivspolitik

1 Formål
Det er meget vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger, samtidig med at vores behandling er rimelig og gennemsigtig. Vi har derfor udarbejdet en politik, som indeholder alle de oplysninger, som du skal bruge for at kontrollere og udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Denne politik gælder for alle typer personoplysninger, som du har givet os, da du oprettede en konto, eller som vi har indsamlet via vores website, pr. telefon eller e-mail, eller når du i øvrigt har været i kontakt med selskabet. Denne politik oplyser dig også om de oplysninger, som vi kan dele med vores samarbejdspartnere.
2 Dataansvarlig
HelloFresh Nordics ApS, telefonnummer: 92 45 29 77, Artillerivej 90, 2300 København S, CVR: 40 33 33 71, ('HelloFresh') er ansvarlig for enhver behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til

(i) dine købsvilkår eller andre kundeservicespørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice via vores hjemmeside (anvend fx chat-funktionen) eller 92 45 29 77; eller

(ii) vores privatlivspolitik, vores behandling af dine personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at skrive til gdpr.hellofresh@hellofresh.dk .

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du har fået fra os, eller hvis du mener, at HelloFresh behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne, herunder Databeskyttelsesforordningen (EU 2016/679 (”GDPR”)) og/eller databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2019 (”DBL”)), har du ret til at klage til Datatilsynet, som du kan kontakte på tlf. 33 19 32 00 eller dt@datatilsynet.dk.
3 Behandling af personoplysninger
3.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvornår?
Vi indsamler dine personoplysninger, hvis du er kunde hos os, opretter en konto hos os, deltager i vores konkurrencer og kampagner eller i øvrigt retter henvendelse til os.

Vi indsamler, bruger, opbevarer og overfører forskellige typer personoplysninger om dig, som vi har kategoriseret som følger:

- Identitetsoplysninger: Vil omfatte fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende identitetsoplysninger, fødselsdato og køn.
- Kontaktoplysninger: Vil omfatte faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnummer.
- Økonomiske oplysninger: Vil omfatte bankkonto og betalingsoplysninger.
- Transaktionsoplysninger: kan omfatte information om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om produkter og tjenester, du har købt af os.
- Tekniske oplysninger: Vil omfatte din IP-adresse, dine loginoplysninger, browsertype- og version, tidszoneindstilling og lokalitet, browserplugintyper- og versioner, operativsystem- og platform og andre teknologier på de enheder, som du bruger til at tilgå vores hjemmeside, app eller andre medier.
- Profiloplysninger: Vil omfatte dit brugernavn og kodeord, dine køb eller ordre, dine interesser, indstillinger, feedback og svar på undersøgelser.
- Brugeroplysninger: Vil omfatte oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, vores app eller andre sociale medier og vores produkter og ydelser.
- Markedsførings- og kommunikationsoplysninger: Vil omfatte dine kontaktoplysninger og præferencer i forbindelse med modtagelse af markedsføring fra os (inklusive andre virksomheder i HelloFresh-koncernen) og vores partnere.

Vi indsamler, bruger og deler desuden aggregerede data som fx statistiske eller demografiske oplysninger til ethvert formål. Aggregerede data kan udledes af dine personoplysninger, men anses ikke for at udgøre personoplysninger juridisk set, da disse data hverken direkte eller indirekte indetificerer dig. Vi kan fx aggregere dine brugeroplysninger med henblik på at beregne, hvor stor en procentdel af brugere der tilgår en konkret websitefunktion. Hvis vi kombinerer eller forbinder aggregerede data med dine personoplysninger således, at de direkte eller indirekte kan bruges til at identificere dig, vil vi dog behandle de kombinerede oplysninger som personoplysninger, og bruge dem i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig såsom oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbred, seksuelle forhold eller seksuel orientering, genetiske eller biometriske data, som behandles med henblik på entydig identifikation. Vi indsamler heller ikke oplysninger vedr. straffedomme og lovovertrædelser.
3.2 Hvad er retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger?
Vi behandler som udgangspunkt oplysninger på følgende retsgrundlag:

(i)Dit udtrykkelige samtykke til behandling af oplysninger
(ii)med henblik på opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser over for dig, for eksempel hvis vi bruger din e-mail til at bekræfte leveringsdatoen for din næste måltidskasse;
(iii)med henblik på opfyldelse af vores retlige forpligtelser, for eksempel hvis vi undersøger din alder og identitet inden vi indgår en aftale for at forhindre bedrageri eller for at for at efterforske brud på sikkerheden, eller
(iv)vores eller tredjemands legitime interesse, for eksempel hvis vi bruger din e-mailadresse til optimering af vores hjemmesides annoncedesign.

For oplysninger om det konkrete retsgrundlag for vores behandling af personoplysninger i forskellige situationer henviser vi til pkt. 3.4.1 til 3.4.5 nedenfor. Hvis vi skal indsamle personoplysninger som følge af lovgivningen eller i henhold til bestemmelserne i vores aftale dig, og du undlader at give os de ønskede oplysninger, kan vi muligvis ikke opfylde den aftale, vi har indgået eller forsøger at indgå med dig, for eksempel levere varer eller ydelser til dig. I så fald kan vi være nødt til at annullere et produkt eller ydelse, som du har bestilt hos os. Vi vil dog give dig meddelelse herom, hvis det er tilfældet på det pågældende tidspunkt.
3.3 Hvor længe opbevares mine oplysninger?
Vi sletter personoplysninger, så snart formålet med vores opbevaring ikke længere er til stede, og forudsat at vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Vi fastsætter den passende opbevaringsperiode for personoplysninger under hensyntagen til mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uretmæssig brug eller videregivelse af dine personoplysninger, formålet med vores behandling af dine personoplysninger, og hvorvidt vi kan opfylde de formål på anden måde, og de gældende retlige krav. For oplysninger om konkrete opbevaringsperioder henviser vi til pkt. 3.4.1-3.4.5 nedenfor.
3.4 Hvordan behandler vi personoplysninger på vores hjemmeside?
3.4.1 Køb af vores produkter eller ydelser
Vi opretter en kundekonto til dig, når du har registreret dig, således at du kan afgive ordrer vedrørende vores produkter og/eller tjenester. Vi opbevarer dit brugernavn og din adgangskode for at beskytte din kundekonto mod tredjemands adgang. Vi opbevarer dine kontaktoplysninger, dit ordre- og leveringstidspunkt og dine betalingsoplysninger for at kunne levere produktet og/eller tjenesten til dig som ønsket. Hvis du vælger at oplyse dit telefonnummer, kan vi kontakte dig i tilfælde af forsinkelse ved eller problemer med levering af dit produkt.

I den forbindelse behandler vi dine oplysninger for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i 'GDPR') i den generelle forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679 ('GDPR'). Vi behandler således dine personoplysninger, for at vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig i henhold til vores kundevilkår.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe din konto hos os er aktiv, og i 36 måneder efter din konto er deaktiveret, eller dine leveringer er sat på pause, medmindre du har anmodet om sletning af dine oplysninger, eller hvis andet er påkrævet som følge af opbevaringsforpligtelser.

3.4.2 Betaling for produkter eller ydelser du køber

Afhængig af den valgte betalingsform, sendes dine betalingsoplysninger til den relevante betalingsformidlingstjeneste. Oplysninger, særligt oplysninger om den myndighed, som er ansvarlig for den pågældende betalingsformidlingstjeneste, kontaktoplysninger på betalingsformidlingstjenesternes databeskyttelsesrådgivere og de kategorier af personoplysninger, der behandles af betalingsformidlingstjenesterne, er tilgængelige på betalingsformidlingstjenesternes hjemmesider.

- Adyen NV, privatlivspolitik: www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

- Braintree, privatlivspolitik: www.braintreepayments.com/se/legal/braintree-privacy-policy

I den forbindelse behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b, i GDPR og for at forfølge vores legitime interesse i at opkræve betaling i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi behandler således dine personoplysninger, for at vi kan opfylde vores forpligtelser overfor dig og for at opkræve betaling i henhold til vores kundevilkår.

Du kan se, ændre, opdatere og slette betalingskortoplysninger ved at logge ind på din HelloFresh-konto. Du kan desuden tilføje flere betalingskort og betalingsløsninger og vælge, hvilke du vil bruge til betaling. Hvis vi ikke kan behandle en betaling ved hjælp af den valgte betalingsløsning, giver du os tilladelse til at bruge de andre betalingsløsninger, du har angivet på din konto.

3.4.3 Henvendelse til HelloFresh
Du kan kontakte os via e-mail på gdpr.hellofresh@hellofresh.dk eller på telefon 92 45 29 77. Du kan også chatte med os via vores hjemmeside eller kontakte os på Facebook, Instagram, Reddit eller Twitter (disse tjenester vil i så fald modtage de personoplysninger og andre oplysninger fra dig, som du oplyser i kommunikationen med os). I denne sammenhæng behandler vi udelukkende dine personoplysninger for at kunne rette henvendelse til dig som ønsket og for at besvare din henvendelse, herunder klager og andre typer henvendelser. I den forbindelse støtter vores behandling ret på vores legitime interesse i at kunne behandle dine henvendelser og yde kundeservice i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vi opbevarer kun dine kundeoplysninger så længe, vi er i gang med at besvare din henvendelse.

I forbindelse med kundeservice anvender vi den cloudbaserede tjeneste PureCloud, en tjeneste fra Genesys. Alle oplysninger som du indtaster i supportplatformen, opbevares og behandles for at kunne yde kundeservice. Oplysningerne opbevares i EU, USA og Australien, jf. afsnit 6 hvor du kan læse mere om retsgrundlaget for disse overførsler. Ved opsigelse af vores aftale med PureCloud, slettes oplysningerne. Henvisning til nedenfor.

3.4.4 Udsendelse af vores nyhedsbrev

Du har mulighed for at abonnere på vores nyhedsbrev, for eksempel under oprettelse eller på vores opskriftsside

Vi sender markedsføringsmateriale til din e-mailadresse i forbindelse med vores nyhedsbrev på baggrund af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens §10 og artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR. Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til modtagelse af nyhedsbreve eller fjerne din e-mailadresse fra vores liste over modtagere af nyhedsbreve, for eksempel ved at klikke på afmeldingslinket i nyhedsbrevet, opdatere kommunikationsindstillingerne på din kundekonto, kontakte vores kundeservice eller sende en meddelelse til gdpr.hellofresh@hellofresh.dk. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at framelde fysisk markedsføringsmateriale via afmeldingslinket i nyhedsbrevet.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du abonnerer på vores nyhedsbrev. Vi sletter dog dine personoplysninger til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev, hvis ikke du har udnyttet dit samtykke til udsendelse af et nyhedsbrev i to år.

3.4.5 Kommentarer, mv.

Hvis du skriver kommentarer på vores blog eller på vores andre sociale medier, anvender vi dine oplysninger til at forbedre vores tjenester. Når du skriver kommentarer, behandler vi – medmindre du skriver anonymt – personoplysninger såsom navn, IP-adresse og eventuelle andre kontaktoplysninger i kommentarfeltet. Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at svare dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, og for at overholde vores retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, i GDPR, (eksempelvis hvis dine kommentarer har et ulovligt indhold). Vi forbeholder os retten til at fjerne kommentarer, som vi anser for at være ulovlige, i strid med god skik eller på anden måde stødende.

3.4.6 Deltagelse i konkurrencer

Hvis du deltager i vores konkurrencer, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre konkurrencen. Dette omfatter normalt oplysninger i relation til din deltagelse i konkurrence (f.eks. dit svar eller billede), dit navn og dine kontaktoplysninger. Vi deler disse oplysninger med vores partnere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre konkurrencen, f.eks. for at sende præmien til dig. Behandlingen af personoplysninger kan variere afhængigt af konkurrencen og er derfor specifikt beskrevet i de individuelle vilkår og betingelser for hver enkelt konkurrence. Deltagelse i konkurrencen og den behandling af personoplysninger, som den medfører, er frivillig.

Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at gennemføre konkurrencen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

3.4.7 Anden markedsføring fra HelloFresh

HelloFresh kan behandle dine personoplysninger, fx den e-mailadresse og postadresse, som du har oplyst, til at orientere dig om tilbud på lignende produkter og ydelser fra os eller tilbud fra vores partnere via e-mail og med posten. Vores behandling støtter ret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, da vi forfølger vores legitime interesse i at sende elektroniske nyhedsbreve og markedsføre lignende produkter over for vores eksisterende kunder i overensstemmelse med markedsføringslovens paragraf 10, stk. 2. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale via e-mail eller med posten, kan du til enhver tid fravælge annoncering uden yderligere omkostninger, bortset fra de almindelige takster, som måtte blive opkrævet fra din egen e-mailudbyder.

Vi kan også behandle dine personoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer og produktpræferencer for at identificere og kontakte dig med henblik på at høre om din oplevelse med HelloFresh, herunder hvordan vi kan blive bedre. Vi kan også behandle disse oplysninger i forbindelse med tilbud om at genaktivere din konto (via e-mail, almindelige post, telefonopkald eller sms). Vi kan også kontakte dig, når dit betalingskort er ved at udløbe, hvis en betaling ikke er gennemført eller i forbindelse med andre betalingsspørgsmål. Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at genaktivere din konto og/eller at sikre betaling for de tjenester, du er tilmeldt, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Samtaler med kundeservice kan blive optaget til uddannelses- og overvågningsformål, hvis forinden har givet dig udtrykkelige samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

Du kan fravælge markedsføring når som helst via telefon 92 45 29 77 eller e-mail gdpr.hellofresh@hellofresh.dk.

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe din konto hos os er aktiv, indtil du tilbagekalder dit samtykke eller senest 36 måneder efter, at du har deaktiveret din konto eller sat dine leverancer på pause.

3.4.8 Invitationer til familie og venner

Hvis du er HelloFresh-kunde, kan du invitere familie og venner og sende dem tilbud om at prøve vores produkter og/eller tjenester.

Da vi ikke ønsker at kontakte nogen, som ikke ønsker det, er det vigtigt, at du har sikret dig, at din ven ønsker at modtage oplysninger om vores produkter og tjenester. Kontakt derfor kun din familie og dine venner, og send tilbud fra HelloFresh til dem, der har accepteret det.

3.4.9 Registrering med Facebook Connect

Du har mulighed for at registrere dig hos os gennem Facebook Connect (Facebook Inc., USA, se også: www.facebook.com/policy.php). Du vil derefter blive sendt videre til Facebook, hvor du kan logge ind med dine brugeroplysninger og forbinde din Facebookprofil med vores tjeneste. Ved registrering får vi automatisk følgende oplysninger fra Facebook: Facebooknavn, Facebookprofil og profilbillede, e-mailadresse gemt på Facebook, Facebook-venneliste, såkaldte "likes" på Facebook, fødselsdag, køn, land og sprog. Vi behandler disse personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at oprette, levere og tilpasse din kundekonto, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

3.4.10 Brug af vores app

Når du installerer HelloFresh-appen, indsamles og deles dine personoplysninger med App Store, herunder brugernavn, e-mail og kundenummer, tidspunkt for download, betalingsoplysninger og identifikationsnummer for den tablet, mobil eller computer, du bruger. Vi har ingen kontrol over denne behandling og er ikke ansvarlige for den. Vi behandler kun personoplysninger i denne sammenhæng, hvis det er nødvendigt for at downloade appen.

Når du bruger appen, behandler vi personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, som beskrevet nedenfor, for at opretholde den tekniske funktionalitet og sikre en sikker brug, med henvisning til artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

* IP-adresse
* Dato og klokkeslæt
* Tidszone
* Mængden af overførte data
* Status/HTTP-statuskode
* Browser
* Websted, hvorfra anmodningen stammer
* Operativsystem og grænseflade
* Sprog og browserversion
* Identifikation (IMEI, IMSI, MAC, MSISDN)

Vores app kan indeholde links til andre websteder og apps fra tredjeparter (f.eks. andre sociale medier). Hvis du vælger at tilgå et link, accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for eller har kontrol over indhold fra tredjeparter eller over, hvordan tredjeparter behandler dine personoplysninger i den sammenhæng.
4 Behandles mine oplysninger med henblik på hjemmesideoptimering og brugsbetinget onlineannoncering?
4.1 Ved brug af cookies
HelloFresh anvender cookies. Cookies er små tekstfiler, som placeres på din computer, telefon eller tablet, når du besøger vores hjemmeside, og tillader din browser at blive videresendt. Cookies opbevarer oplysninger som for eksempel dine sprogindstillinger, varigheden af dit besøg på vores hjemmeside eller de oplysninger, som du indtaster der. Dette gør, at du ikke behøver indtaste alle nødvendige oplysninger hver gang. Cookies giver os mulighed for at genkende dine indstillinger og skræddersy vores hjemmeside til dine interesser.

HelloFresh bruger cookies til at skabe anonyme brugerprofiler i overensstemmelser med retlige forpligtelser, men også til at optimere brugen af vores hjemmeside mest muligt. Vi vurderer brugerprofiler for at forstå brugen af vores hjemmeside, fastsætte målgrupper for vores produkter og optimere vores tilbud. Når vi danner anonyme brugerprofiler, forbinder vi ikke automatisk disse oplysninger med dig, og vi kan derfor ikke spore konkrete aktiviteter tilbage til dig.

HelloFresh anvender cookies for at indsamle hjemmesideoplysninger, til for eksempel hvilke dele af hjemmesiden, du besøger, de interaktioner du har og registrering af dine bestillinger.

Vi anbefaler, at du giver samtykke til cookies da vores hjemmeside ellers kan være begrænset.

Alle cookies slettes, når du har afsluttet din session og forlader vores hjemmeside, med mindre andet fremgår nedenfor.

Vi kategoriserer de cookies, vi anvender, som følgende:

Nødvendige cookies. Disse cookies er nødvendige for de grundlæggende funktioner på vores hjemmeside. Uden disse cookies kan vi ikke behandle dine bestillinger, og du kan ikke anvende din kundekonto.

Funktionalitetscookies. Disse cookies muliggør driften af vores hjemmeside og forbedrer hjemmesidens funktioner.

Statistiske cookies. Disse cookies indsamler oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside. Det giver os en mulighed for at konstatere, hvilke onlinetilbud, der er særdeles populære, og dermed forbedre vores tilbud til dig.

Tredjepartscookies. Disse cookies bruges af en tredjepart, for eksempel Google eller Facebook, og leveres enten af eller til en tredjepart. Tredjepartscookies bruger for eksempel 're-targeting', som sender oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside til en tredjemand, og til senere at vise vores markedsføring på andre websites og sociale medier.
4.2 Undgå cookies
De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Hvis du ønsker at forhindre lagring af cookies skal du vælge 'bloker cookies' i browserindstillingerne. Du kan se mere om, hvordan det fungerer, i din browserudbyders vejledning. Du kan til hver en tid slette cookies som allerede er lagret på din enhed. Bemærk dog, at din brug af vores hjemmeside kan være begrænset uden cookies. Alternativt kan du forhindre at dine oplysninger (især din IP-adresse) indsamles, videregives og behandles ved at deaktivere kørslen af Java Script i din browser eller ved at installere et værktøj såsom “NoScript.“

Du kan også inaktivere anvendelsen af cookies fra tredjeparter ved at anvende Network Advertising Initiative’s blokeringsværktøj. Vi og udbyderne vil dog fortsat modtage statistik om hvor mange brugere, der besøger vores hjemmeside og hvornår.

Vi vil gerne uddybe nogle af de tjenester, som vi bruger i denne sammenhæng:

Cookie-liste
En cookie er et lille stykke data (tekstfil), som et websted – når det besøges af en bruger – beder din browser om at gemme på din enhed for at kunne huske oplysninger om dig, f.eks. dit foretrukne sprog eller dine loginoplysninger. Disse cookies fastsættes af os og kaldes førstepartscookies. Vi anvender også tredjepartscookies – som er cookies fra et andet domæne end domænet for det websted, du besøger – til vores reklame- og marketingindsats. Mere specifikt bruger vi cookies og andre sporingsteknologier til følgende formål:

4.3 Google Analytics
Vores hjemmeside anvender Google Analytics - en tjeneste som levereres af Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (“Google“). Google Analytics gør det muligt for os at vurdere din brug af hjemmesiden for at sammenstille analyser af hjemmesideaktivitet og anvende andre tjenester i forbindelse med hjemmesiden og internetbrug.

Det bemærkes at koden “gat.anonymizeIp ();“ er tilføjet til Google Analytics for at sikre anonym indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). Din IP-adresse anonymiseres af Google i EUs medlemslande eller i andre lande, der har underskrevet EØS-aftalen. Det er kun i særlige tilfælde, at den fulde IP-adresse videregives til en Googleserver i USA og forkortes der. Den IP-adresse som din webbrowser videregiver via Google Analytics kombineres ikke med andre Googleoplysninger. Du kan finde mere information om brugervilkår og databeskyttelse på https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/og https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Du kan desuden forhindre Google i at indsamle oplysninger ved at downloade og installere Google Browser Add-on. Når du klikker på nedenstående link lagres en opt-out cookie, som forhindrer den fremtidige indsamling af dine oplysninger, når du besøger vores hjemmeside: Deaktiver Google Analytics

Vi bruger også Google Conversion Tracking som en del af Google Analytics. Dette gør det muligt for os at registrere de besøgendes adfærd på vores hjemmeside. Vi kan også se hvor mange klik fra eksterne kilder (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing), som har ført brugere til vores hjemmeside.
4.4 Matomo (tidligere Piwik)
Vores hjemmeside bruger Matomo (tidligere Piwik), en tjeneste fra InnoCraft Ltd., som gør det muligt for os at vurdere din adfærd som besøgende på vores hjemmeside. De oplysninger, som cookien genererer, overføres til hjemmesideudbyderens server i Tyskland og lagres der. IP-adressen anonymiseres straks efter behandlingen, og før den lagres, dvs. at informationen IKKE kan kobles til dig.

Du kan deaktivere Matomos dataindsamling her.
4.5 Facebook Custom Audience Pixel og Facebook Audience Building
Vores hjemmeside bruger Custom Audience Pixel, hvilket er en tjeneste, som leveres af Facebook Inc., USA. Custom Audience Pixel er en Java Script-kode, som vi har integreret i vores hjemmesider. Vi bruger Custom Audience Pixel for at indsamle information om, hvordan vores besøgere bruger vores hjemmeside og for at segmentere vores markedsføring til de rette målgrupper. Pixel samler og rapporterer Facebookinformation om brugerens browsersession, en "hashed" version af Facebook-ID'et, en pseudonymiseret version af din e-mailadresse og den URL, der vises. For at vise relevante reklamer til relevante brugere, gives den pseudonymiserede e-mailadresse videre til Facebook. Inden processen påbegyndes bliver e-mailen krypteret, f.eks. gennem kryptografiske hashfunktioner (en blanding af forskellige bogstaver og tal). Facebook kan sammenligne disse hashfunktioner med e-mailadresser, der er forbundet til Facebook. På denne måde er det muligt at segmentere de kunder, der ligeledes er Facebookbrugere, således at disse kunder kan vises - eller ikke vises - segmenteret markedsføring på Facebook. Efter 180 dage slettes brugerinformationen, indtil brugeren vender tilbage til vores hjemmeside. Der videregives således ingen personoplysninger om de enkelte hjemmesidebesøgende til HelloFresh, og annoncer kan kun målrettes specifikt mod hjemmesidemålgrupper, når der er opnået en kritisk masse i antal.

Vi anvender også Facebook Audience Building til målrettet markedsføring gennem Facebook. Ved brug af Facebook Audience Building er oplysningerne ”hashed”.

For mere information om Facebook og deres privatlivspolitik, se Facebook Incs datapolitik og tjenestevilkår.
4.6 Adality
Vores hjemmeside bruger “realTargetingteknologien“ fra adality GmbH, Neumarkter Str. 22, 81673 München (”adality”) for at optimere vores “re-targetingprocesser“. Når du bruger vores hjemmeside placerer adality en cookie på din enhed. Din enheds IP- eller Mac-adress, som videregives af tekniske årsager, fjernes ved sletning, før ovenstående oplysninger overføres til adality, så adality ikke kan identificere dig. Adality bruger Amazon Web Services Inc. som databehandler til at gemme cookie-id'et. Dette kan medføre, at ovenstående oplysninger overføres til et land, som ikke garanterer samme databeskyttelsesniveau som EU. I såfald sikrer adality at tjenesteudbyderne garanterer en modsvarende standard for databeskyttelse som i EU enten i henhold til kontrakt eller på anden vis. Du har ret at blive informeret om fornødne garantier i henhold til artikel 44-46 i GDPR. Du er velkommen til at anmode om en kopi af disse garantier fra adality. Adalitys cookies slettes automatisk efter et år. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger med henblik på individualiseret onlineannoncering ved at klikke på dette link: https://adality.de/en/privacy/
4.7 Andre operatører
Vi anvender også følgende tjenester til hjemmesideanalyse og personlig annoncering. Ønsker du at deaktivere de pågældende tjenester skal du følge de relevante fravalgslinks som findes:
TJENESTE: Dynamic Yield Analytics
OPERATØR: Dynamic Yield Inc., USA
FRAVALG: www.dynamicyield.com/platform-privacy-policy/

TJENESTE: Hotjar
OPERATØR: Hotjar Ltd, Malta
FRAVALG: www.hotjar.com/opt-out

TJENESTE: New Relic
OPERATØR: New Relic Inc., USA
FRAVALG: E-mail til gdpr.hellofresh@hellofresh.dk

TJENESTE: AppNexus
OPERATØR: AppNexus Inc., USA
FRAVALG: www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

TJENESTE: Bing Ads
OPERATØR: Microsoft Corp., USA
FRAVALG: Deaktivering af cookies i generelle browserindstillinger

TJENESTE: Cross Engage
OPERATØR: CrossEngage GmbH, Deutschland
FRAVALG: E-Mail til optout@crossengage.io

TJENESTE: Google AdWords og Conversion Tracking
OPERATØR: Google Inc., USA
FRAVALG: Deaktivering af cookies i generelle browserindstillinger

TJENESTE: Google Dynamic Remarketing
OPERATØR: Google Inc., USA
FRAVALG: Deaktivering af cookies i generelle browsereindstillinger

TJENESTE: Google GA Audience
OPERATØR: Google Inc., USA
FRAVALG: www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

TJENESTE: Double Click og Double Click Spotlight
OPERATØR: Google Inc., USA
FRAVALG: www.google.de/settings/ads/onweb#display_optout

TJENESTE: Twitter Advertising
OPERATØR: Twitter Inc., USA
FRAVALG: https://optout.aboutads.info

TJENESTE: Taboola
OPERATØR: Taboola Inc., USA
FRAVALG: www.taboola.com/privacy-policy

TJENESTE: Crazy Egg
OPERATØR: Crazy Egg Inc., USA
FRAVALG: www.crazyegg.com/opt-out

TJENESTE: Outbrain
OPERATØR: Outbrain UK Limited, USA
FRAVALG: www.outbrain.de/legal/privacy-713

TJENESTE: BidSwitch
OPERATØR: BidSwitch, USA
FRAVALG: www.iponweb.com/privacy-policy/

TJENESTE: Flashtalking
OPERATØR: Flashtalking Inc., USA
FRAVALG: http://www.flashtalking.com/privacypolicy/

TJENESTE: VE Interactive
OPERATØR: e Global UK Limited, UK
FRAVALG: Deaktivering af cookies for generelle browserindstillinger

TJENESTE: FLXONE
OPERATØR: Mapp Digital Germany GmbH, Deutschland
FRAVALG: http://flxone.com/platform/

Derudover kan andre operatører og relaterede cookies blive brugt til vores HelloFresh-app. Vi bruger f.eks. Advertising Identifier (IDFA) til reklameformål (du kan ændre dine iOS-indstillinger for at begrænse brugen heraf og også fjerne IDFA i dine indstillinger for mobil eller tablet), adjust.io fra Adjust GmbH til analyseformål (du kan deaktivere det i dine systemindstillinger) og Universal Analytics fra Google Inc. på anonym basis (se www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners).

5 Videregives mine oplysninger til tredjemand?
Det kan også være nødvendigt for andre modtagere at kunne se og behandle dine oplysninger, for at HelloFresh kan behandle dine oplysninger til de formål, som er beskrevet heri.

5.1 Modtagere i HelloFresh-koncernen
HelloFresh er en del af en global koncern med datterselskaber i hele verden. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt for os at overføre dine oplysninger til vores koncernmoderselskab, HelloFresh SE, Berlin, eller til andre selskaber i koncernen for at udføre visse aktiviteter og opfylde visse forpligtelser i koncernen. Denne videregivelse vil dog kun ske, hvis det med rimelighed er nødvendigt eller som led i behandlingen af din ordre.

5.2 Eksterne tjenesteudbydere (leverandører)
Dine oplysninger videregives til partnere og/eller overlades til databehandlere, hvis de udfører arbejde på vores vegne og støtter HelloFresh i leveringen af vores ydelser. Disse partnere kan omfatte:
- Transportudbydere
- Tjenesteudbydere inden for kundeverificering
- Tjenesteudbydere inden for opbevaring og behandling af oplysninger
- Tjenesteudbydere, som tilbyder specifikke IT-tjenester, som for eksempel løsninger til kundehåndtering og kundefeedback
- Tjenesteudbydere inden for udsendelse af nyhedsbreve
- Tjenesteudbydere inden for markedsføring
- Tjenesteudbydere inden for gennemførelse af konkurrencer
- Banker og andre tjenesteudbydere og leverandører af betalingstjenester
- Tjenesteudbydere inden for håndtering af debitorstyring
- Sociale medier

5.3 Andre tjenesteudbydere, partnere og tredjeparter
HelloFresh kan samarbejde med andre partnere, i det omfang det er nødvendigt for at udbyde vores produkter eller tjenester, eller hvis vi er retligt forpligtet til at udlevere oplysninger efter anmodning fra myndigheder, for at forhindre ulovlig brug (eller for at forhindre brug i strid med vores vilkår) af vores hjemmesider, apps eller andre platforme.
6 Behandles mine oplysninger uden for EU/EØS, og hvordan sikrer i beskyttelse af oplysningerne?
Vi kan af og til overføre personoplysninger til tjenesteudbydere uden for EU/EØS. I så fald sikrer vi at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende tredjeland, jf. artikel 45, i GDPR, eller at der ved overførslen er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau svarende til niveauet inden for EU ved tilstedeværelse af fornødne garantier, eksempelvis ved brug af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. artikel 46, stk. 1, litra c, i GDPR.

EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser kan tilgås her.
7 Hvilke rettigheder har jeg, og hvordan udøver jeg dem?
**Ret til indsigelse

Legitime interesser
Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget er legitime interesser og/eller involverer profilering. HelloFresh må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Direkte markedsføring
Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor grundlaget er legitime interesser og/eller involverer profilering. HelloFresh må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.**

Hver enkelt kunde og alle andre personer, hvis personoplysninger behandles, har (i) ret til berigtigelse, (ii) ret til sletning, (iii) ret til indsigt, (iv) ret til begrænsning af behandling, (v) ret til at gøre indsigelse (vi) ret til at få oplysningerne overført (dvs. dataportabilitet).

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Dette gælder også tilbagekaldelse af samtykkeerklæringer, som du har givet os før GDPR trådte i kraft, det vil sige før den 25 maj 2018. Bemærk, at tilbagekaldelsen kun gælder for fremtidig behandling. Behandling foretages før tilbagekaldelsen påvirkes ikke.

Du kan indgive din indsigelse og/eller tilbagekaldelse mod behandling af dine oplysninger per telefon 92 45 29 77 eller skriftligt til gdpr.hellofresh@hellofresh.dk. Du kan også kontakte kundeservice via vores hjemmeside.

Du skal ikke betale gebyr for at få indsigt i dine personoplysninger (eller for at udøve dine andre rettigheder). Vi kan dog kræve en rimelig afgift, hvis din anmodning er åbenbart grundløs, repetitiv eller overdrevet. Alternativt kan vi afvise at imødekomme din anmodning efter omstændighederne.

Vi kan få brug for at bede om specifikke oplysninger fra dig for at kunne bekræfte din identitet og sikre, at du får adgang til dine personoplysninger (eller udøve nogle af dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til personer, som ikke er berettiget til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede om yderligere oplysninger vedrørende din anmodning for at fremskynde vores besvarelse.

Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du modtager fra os, eller om du oplever at HelloFresh behandler dine personoplysninger i strid med forordningen om databeskyttelse, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet på 33 19 32 00 eller dt@datatilsynet.dk.

Hvis vi er forpligtet til at indsamle dine personoplysninger i henhold til loven eller i henhold til vilkårene i en kontrakt, vi har indgået med dig, og du ikke giver os de nødvendige oplysninger, vi har anmodet om, kan vi ikke opfylde den kontrakt, vi har eller agter at indgå med dig (f.eks. for at levere varer eller tjenester til dig). Vi kan under sådanne omstændigheder være nødsaget til at afslutte eller afbestille det produkt eller den tjeneste, du har bestilt hos os, men vi vil underrette dig forinden.
8 Øvrigt
8.1 Datasikkerhed
Det er vigtigt for os at passe rigtig godt på dine personoplysninger og al behandling af personoplysninger hos HelloFresh sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændeligt tab, uberettiget brug eller adgang, ændring eller videregivelse. Derudover begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til de medarbejdere, agenter, leverandører og andre tredjeparter, som har et forretningsmæssigt behov for kendskab. De behandler kun dine personoplysninger efter vores instruktioner, og de er underlagt tavshedspligt.

Vi har implementeret procedurer til håndtering af mistanke af brud på persondatasikkerheden og vil orientere dig og relevante tilsynsmyndigheder om et brud, hvis vi er retligt forpligtiget til det.

Hvis vi har givet dig (eller du har valgt) et kodeord, som giver dig adgang til bestemte dele af vores hjemmeside, sociale netværk eller app, er du ansvarlig for at holde kodeordet fortroligt. Vi beder dig om ikke at dele dit kodeord med andre.

Det er ikke altid sikkert at dele oplysninger via internettet. Selvom vi har implementeret systemer og processer for at beskytte dine personoplysninger, kan der alligevel ske sikkerhedsbrud. Vi beder dig derfor om ikke at dele andre personoplysninger end dem, vi som vi beder om.

8.2 Ændringer af politikken
Vi kan ændre vores privatlivspolitik. Det er derfor vigtigt, at du regelmæssigt tjekker den seneste version af politikken. Når vi ændrer privatlivspolitikken, offentliggør vi ændringerne på vores hjemmeside www.hellofresh.dk. Ved væsentlige ændringer giver vi dig også meddelelse om opdateringen via e-mail senest 14 dage inden ændringerne træder i kraft.

Hvis vi ændrer denne privatlivspolitik således, at det ændrer den måde, vi kommer til at behandle dine personoplysninger, giver vi dig - i det omfang vi er forpligtet til det i henhold til loven – via denne privatlivspolitik eller på anden måde meddelelse om de foranstaltninger, du kan træffe som følge af ændringerne. I visse tilfælde indhenter vi også dit samtykke, hvis det er påkrævet i forbindelse med ændringerne. Vi gemmer også tidligere versioner af privatlivspolitikken for din bekvemmelighed.
Denne privatlivspolitik er senest opdateret d. 6. oktober 2022.
Privacy Settings