HelloFresh Logo
HelloFresh Logo

25%* lavere CO2-udslip end måltider fra supermarkedet.


Måltider fra HelloFresh udleder 25%* mindre CO2 end tilsvarende måltider lavet med ingredienser købt i et supermarked.

* På globalt plan; nationale niveauer kan variere.


Måltider fra HelloFresh udleder 25%* mindre CO2 end tilsvarende måltider lavet med ingredienser købt i et supermarked.

* På globalt plan; nationale niveauer kan variere.

Vores korte forsyningskæde

Ingredienserne i vores måltidskasser er den post, som udleder allermest CO2 i vores forsyningskæde i dag. I modsætning til supermarkeder og madleverings-tjenester, har vi i HelloFresh en meget kort forsyningskæde. Vi undgår blandt andet alle unødvendige stop på vejen i vores transport, og vi vælger altid lokale råvarer, når det er muligt. Det betyder blandt andet, at ingredienserne skal transporteres meget kortere for at nå frem til din hoveddør, og at vi undgår unødigt madspild, fordi mindre mad risikerer at blive beskadiget under transporten.

25%* lavere CO2-udslip end måltider fra supermarkedet.

Det betyder, at måltider fra HelloFresh udleder mindre CO2* end tilsvarende måltider leveret fra restauranter gennem madleverings-tjenester og måltider tilberedt med ingredienser købt i supermarkedet. Det viser en livscyklusanalyse af HelloFresh, som er i overensstemmelse med den internationale ISO 14040-standard***. Analysen blev udarbejdet i april 2022 af bæredygtighedskonsulentfirmaet Quantis efter forespørgel fra HelloFresh. Studiet viser, at CO2-udslippet af HelloFresh-måltider - globalt set - i gennemsnit er 25% laverede end CO2-udslippet fra et måltid lavet med tilsvarende ingredienser købt i et supermarked og 5,5% lavere end et måltid leveret fra en restaurant med en madleverings-tjeneste.

* På globalt plan; nationale niveauer kan variere.

Vores korte forsyningskæde

Ingredienserne i vores måltidskasser er den post, som udleder allermest CO2 i vores forsyningskæde i dag. I modsætning til supermarkeder og madleverings-tjenester, har vi i HelloFresh en meget kort forsyningskæde. Vi undgår blandt andet alle unødvendige stop på vejen i vores transport, og vi vælger altid lokale råvarer, når det er muligt. Det betyder blandt andet, at ingredienserne skal transporteres meget kortere for at nå frem til din hoveddør, og at vi undgår unødigt madspild, fordi mindre mad risikerer at blive beskadiget under transporten.

25%* lavere CO2-udslip end måltider fra supermarkedet.

Det betyder, at måltider fra HelloFresh udleder mindre CO2* end tilsvarende måltider leveret fra restauranter gennem madleverings-tjenester og måltider tilberedt med ingredienser købt i supermarkedet. Det viser en livscyklusanalyse af HelloFresh, som er i overensstemmelse med den internationale ISO 14040-standard***. Analysen blev udarbejdet i april 2022 af bæredygtighedskonsulentfirmaet Quantis efter forespørgel fra HelloFresh. Studiet viser, at CO2-udslippet af HelloFresh-måltider - globalt set - i gennemsnit er 25% laverede end CO2-udslippet fra et måltid lavet med tilsvarende ingredienser købt i et supermarked og 5,5% lavere end et måltid leveret fra en restaurant med en madleverings-tjeneste.

* På globalt plan; nationale niveauer kan variere.

Hvad er en livscyklusanalyse?

Hvad er en livscyklusanalyse?

HelloFresh bestilte en livscyklusanalyse, som er i overensstemmelse med den internationale ISO 14040-standard og som desuden er fagfællebedømt. Analysen viste, at madlavning med ingredienser fra HelloFresh-måltidskasser udleder mindre CO2 end måltider leveret fra en restaurant og måltider lavet med ingredienser købt i supermarkedet.


Casestudiet byggede på en analyse af måltider i tre forskellige protein-kategorier (oksekød, kylling og vegetarisk) leveret af HelloFresh på de fire regionale markeder, der står for 80% af den totale volumen, som HelloFresh leverede i 2020:


- Belgien, Holland og Luxembourg;

- Tyskland og Østrig;

- USA;

- Australien.


Hvad omfatter en livscyklusanalyse?

Hvad omfatter en livscyklusanalyse?

Studiet sammenlignede klimapåvirkningen af HelloFreshs måltider med måltider lavet med ingredienser fra supermarkedet og måltider, der bliver leveret fra restauranter. Undersøgelsen omfattede hele måltidets livscyklus; fra produktionen af måltidets ingredienser over valg af emballagemateriale til håndteringen af affald i den daglige drift.


I alle fire markeder, som indgik i undersøgelsen, havde måltider lavet med ingredienser fra HelloFresh-måltidskasser en lavere klimapåvirkning end måltider lavet med ingredienser købt i supermarkedet og måltider bestilt fra restauranter via madleverings-tjenester. I begge tilfælde havde måltiderne fra HelloFresh et lavere GWP (drivhuspotentiale). Ud fra den information, og en række andre faktorer såsom salgsdata og markedsandel, har vi udregnet et vægtet gennemsnit for hvert af de fire markeder og for vores globale drift. Globalt set udledte HelloFresh-måltider i gennemsnit 5,5% mindre CO2 end måltider leveret fra restauranter og i gennemsnit 25% mindre CO2 end måltider lavet med ingredienser købt i supermarkedet, hvilket indikerer, at HelloFresh-måltider generelt har en lavere klimapåvirkning end alternativerne.

Hvordan kom vi frem til resultaterne?

Hvordan kom vi frem til resultaterne?

Vi har i analysen taget en række forskellige faktorer i betragtning, såsom salgsdata og markedsandel, for at kunne udregne den globale, gennemsnitlige CO2-udledning for hver af de tre måltidstyper. Vi ønskede nemlig at finde frem til den CO2-udledning, som ligger ud over den gennemsnitlige påvirkning (kgCO2e) for hver af de tre typer af proteinbaserede måltider, som kan leveres gennem de tre forskellige metoder, som er inkluderet i analysen (måltidskasse, restaurant og supermarked).


For at finde frem til den globale, gennemsnitlige CO2-udledning pr. måltid har vi først udregnet den gennemsnitlige udledning af CO2 for hver af de tre proteinbaserede måltidstyper vægtet ud fra, hvor mange måltider, der blev solgt i 2020 på hvert af de fire markeder, som indgik i undersøgelsen. F.eks. lå klimapåvirkningen af en burger på mellem 6,3 kgCO2e og 7,4 kgCO2e på tværs af de fire markeder (HelloFresh livscyklusanalyse, side 13) .


Ved at udregne gennemsnittet for intervallet og vægte det med udgangspunkt i antallet af måltider solgt på hvert marked, fandt vi frem til et globalt gennemsnit på 6,9 kgCO2e for en oksekødsburger. Dernæst udregnede vi gennemsnittet af den globale miljøpåvirkning af de tre typer af proteinbaserede måltider, vægtet ud fra mængden af måltidstyper, der var blevet solgt samme år.

Til sidst udregnede vi forskellen på CO2-udledningen af HelloFresh-måltider og konkurrententernes måltider som procenttal ved at kigge på det gennemsnitlige GWP-potentiale (drivhuspotentiale) på tværs af de tre forskellige leveringsmetoder, som er inkluderet i analysen (måltidskasser, restaurant og supermarked).


Globalt set er CO2-udledningen af HelloFresh-måltider i gennemsnit 5,5% lavere sammenlignet med måltider leveret fra restauranter og 25% lavere end måltider lavet med ingredienser fra supermarkedet, hvilket indikerer, at HelloFresh-måltider generelt har en lavere klimapåvirkning end alternativerne.


Læs mere om analysen her: Hello Fresh livscyklusanalyse .

Udforsk vores opskrifter