Den første globale CO2-neutrale måltidskassevirksomhed

Den første globale CO2-neutrale måltidskassevirksomhed

HelloFresh kompenserer for 100% af vores direkte CO2-udslip.
HelloFresh kompenserer for 100% af vores direkte CO2-udslip.

Reducerer dit CO2-aftryk med HelloFresh

Som en del af vores mission om at ændre måden folk spiser, finder vi hele tiden nye måder at gøre måltidet bedre for planeten. For eksempel kan vi reducere dit CO2-aftryk betydeligt med vores måltidskasser. HelloFresh forpligter sig nemlig til kompensation af alle direkte CO2-udslip forårsaget af vores interne operationer og kontorer samt udslip forbundet med businessrejser og levering til vores kunder. Vi gør dette ved at investere i grønne initiativer gennem vores partner Planetly. Med 100% CO2-kompensation for din levering støtter vi dig i at tage grønnere valg og styrke vores miljøvenlige projekter rundt omkring i verden.

Bæredygtig landbrug og skovbrug i Kenya

Kasigau Corridor-regionen i Kenya er den primære vildmarkskorridor for flere lokale dyr såsom zebraer, geparder og løver. HelloFresh støtter bæredygtigt landbrug i regionen gennem FNs projekt REDD+. Projektet skaber langsigtede strategier for reducering af CO2-udslip forbundet med skovrydning og skovforringelse. Projektet beskytter over 200.000 hektar tørskov, som huser mere end 11.000 vilde elefanter og forhindre 1.6 millioner ton CO2 fra at slippe ud i atmosfæren hvert år. Et af de vigtigste elementer for projektet er at skabe jobs og oplæring til lokale landmænd, så de kan promovere bæredygtigt landbrug, få en bedre høst og forbedre levestandarden i fremtiden.

Reducering af madspild i Nepal

At komme af med affald fra byens store grøntsagsmarkeder er en af de største udfordringer i Katmandu, Nepal. Derfor støtter HelloFresh et projekt for bio-kompostering, som forvandler grønt affald til økologisk kompost. Gennem dette projekt samles 50 ton organisk affald fra grøntsager hver uge fra de lokale markeder - affald som normalvis ville ende på lossepladsen. Som resultat af projektets success blev et større og mere mekanisk komposteringsanlæg bygget i den nærliggende by Saibu. Sammen med reduktionen af skadelige metangasser forbedrer dette projekt luftkvaliteten i området og giver landmændene kompost til at kultivere deres marker på bæredygtig vis.

Globale og grønne energiprojekter

HelloFresh investerer i en bred vifte af projekter for CO2-kompensation såsom grønne energiløsninger i Tyrkiet og Kina og et metan-opsamlingsprojekt i Holland. Tre topmoderne vandkraftværker giver ren energi med få omkostninger i Tyrkiet, mens Gansu-vindprojektet i Kina driver 134 vindkraftværker og støtter langsigtede jobmuligheder inden for vedvarende energi.

I Holland kompenserer vi for vores CO2-udtryk gennem støtte til et VCS-certificeret (Verified Carbon Standard) projekt, som indfanger metan fra landbrug. Når marken ikke længere kan absorbere nitrogen fra bortskaffet husdyrgødning, bruges gødningen i stedet til at generere vedvarende elektricitet, hvilket reducerer metanudslip i atmosfæren.

Om Planetly

For at sikre, at din måltidskasse er CO2-neutral fra gård til gaffel, er vi teamet up med klimaforandringseksperterne fra Planetly. De bygger software til intelligent kulstofforvaltning, som hjælper os med at analysere vores totale CO2-udslip på alle vores markeder (ekskl. USA). De matcher os med lokale og globale grønne initiativer som de førnævnte. Vi arbejder udelukkende med certificerede initiativer, som er varsomt udvalgt af Planetly, så vi sikrer mest mulig indvirkning i forebyggelsen af klimaforandringer. Alle projekter er på linje med vores måltidskassemodel - det er derfor, at vi fokuserer på landbrugs,- skov,- og grøn energi-industrier. Planetly hjælper os ligeledes med videre reducering af vores CO2-aftryk - eksempelvis ved skift til grøn elektricitet i Tyskland.