Vores måltidskasserHjælpecenterGavekort

Den første globale CO2-kompenserede måltidskassevirksomhed

Den første globale CO2-kompenserede måltidskassevirksomhed

HelloFresh kompenserer for 100% af vores direkte CO2-udslip.
HelloFresh kompenserer for 100% af vores direkte CO2-udslip.

Reducér dit CO2-aftryk med HelloFresh

Som en del af vores mission om at ændre måden folk spiser, finder vi hele tiden nye måder at gøre måltidet bedre for planeten. For eksempel kan vi reducere dit CO2-aftryk betydeligt med vores måltidskasser. HelloFresh forpligter sig nemlig til kompensation af alle direkte CO2-udslip forårsaget af vores interne operationer og kontorer samt udslip forbundet med businessrejser og levering til vores kunder. Vi gør dette ved at investere i grønne initiativer gennem vores partner Planetly. Med 100% CO2-kompensation for din levering støtter vi dig i at tage grønnere valg og styrke vores miljøvenlige projekter rundt omkring i verden.

Reducering af madspild i Nepal

At komme af med affald fra byens store grøntsagsmarkeder er en af de største udfordringer i Katmandu, Nepal. Derfor støtter HelloFresh et projekt for bio-kompostering, som forvandler grønt affald til økologisk kompost. Gennem dette projekt samles 50 ton organisk affald fra grøntsager hver uge fra de lokale markeder - affald som normalvis ville ende på lossepladsen. Som resultat af projektets success blev et større og mere mekanisk komposteringsanlæg bygget i den nærliggende by Saibu. Sammen med reduktionen af skadelige metangasser forbedrer dette projekt luftkvaliteten i området og giver landmændene kompost til at kultivere deres marker på bæredygtig vis.

Globale og grønne energiprojekter

HelloFresh investerer i en bred vifte af projekter for CO2-kompensation såsom grønne energiløsninger i Tyrkiet og Kina og et metan-opsamlingsprojekt i Holland. Tre topmoderne vandkraftværker giver ren energi med få omkostninger i Tyrkiet, mens Gansu-vindprojektet i Kina driver 134 vindkraftværker og støtter langsigtede jobmuligheder inden for vedvarende energi.

I Holland kompenserer vi for vores CO2-udtryk gennem støtte til et VCS-certificeret (Verified Carbon Standard) projekt, som indfanger metan fra landbrug. Når marken ikke længere kan absorbere nitrogen fra bortskaffet husdyrgødning, bruges gødningen i stedet til at generere vedvarende elektricitet, hvilket reducerer metanudslip i atmosfæren.